DESIGN PAJA
"design is thinking made visual"
20140301_Trade 151_0278.jpg

Terms & Conditions

 
 

Tietosuojaseloste

rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle. EU:n yleinentietosuoja-asetus (2016/679) artiklat 13 ja 14.

9.5.2019

Design Paja Oy

 1. Rekisterin nimi

  Asiakkuuteen perustuva asiakasrekisteri

 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Asiakassuhteen ja toimeksiannon hoitaminen

 3. Rekisterinpitäjä

  Design Paja Oy

  Y-tunnus 2800520-9

  Osoite: Pyynikintori 4-6 33230 Tampere

  Sähköpostiosoite: info@designpaja.fi

  www.designpaja.fi

 4. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

  Johanna Hernesniemi

  info@designpaja.fi

  Puhelin: 050 407 1112

 5.  Rekisterin henkilötietojen käsittelyn ulkoistaminen

  Henkilötietojen käsittelyä ei ole ulkoistettu toimeksiantosopimuksella.

 6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus ja rekisterin tietolähteet

   Henkilötietoja kerätään suostumuksen perusteella asiakkaalta itseltään ja hänen valtuuttamiltaan yhteistyökumppaneilta (esim. kirjanpitäjä/tilitoimisto). Käsittelyn peruste on asiakassuhteen ylläpito ja sovittujen toimeksiantojen suorittaminen. Tietoja on käsiteltävä, jotta voimme hoitaa asiakkaan kanssa sovittujen ja suoritettavien toimeksiantojen velvoitteet.

  Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin eikä profilointiin.

 7. Rekisterissä olevat henkilötiedot

   Rekisteri sisältää asiakasyrityksen yhteyshenkilöiden osalta seuraavia tietoja: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Toimeksiantoihimme asiakkaan toimesta luovuttama aineisto sisältää laajemmin henkilötietoja.

 8. Rekisterin aineisto

  Rekisterissä ei ole manuaalista (paperista) aineistoa.

 9.  Tietojen suojaamisen periaatteet

  Sähköiset tiedot on suojattu asianmukaisesti palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 10. Rekisterin olevien tietojen luovutus tai siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)

  Tietoja ei ilman erillistä ilmoitusta tai asiakkaan erillistä pyyntöä luovuteta EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

 11. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit

   Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi tai niin kauan kuin niitä lainsäädännön (verolainsäädäntö, kirjanpitolaki) mukaan on tarpeen säilyttää.

 12. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Kirjallinen tarkastus-, muutos tai poistopyyntö tulee lähettää sähköpostitse tai postitse. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden tarkastaa edellä mainitun pyynnön lähettäneen henkilöllisyyden.

  Design Paja Oy:n asiakkaat voivat halutessaan käyttää oikeuksiaan milloin tahansa. Design Paja Oy varmistaa jokaisen rekisteröidyn henkilöllisyyden. Mikäli rekisteröity käyttää oikeuksiaan useammin kuin kerran vuodessa, oikeuden toteuttamiseksi peritään hallinnollinen maksu. Helpoin tapa asioida oikeuksien toteutumiseksi liittyvissä asioissa on olla sähköpostitse yhteydessä. Yhteystiedot ovat tietosuojaselosteen ensimmäisellä sivulla.